Uvjeti i pravila sudjelovanja u promotivnoj kampanji Naša tri srca za vaša tri srca!

Članak 1

ORGANIZATOR

Organizator promotivne kampanje “Naša tri srca za vaša tri srca!” (u daljnjem tekstu: Promotivna kampanja) je Studenac d.o.o., Matije Gupca 120, 34551 Lipik, Republika Hrvatska, OIB: 02149349427 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Promotivna kampanja će se odvijati u skladu s ovim uvjetima i pravilima (u daljnjem tekstu: Pravila), obveznim za sve sudionike.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA KAMPANJE

Promotivna kampanja “Naša tri srca za vaša tri srca!” provodi se u svrhu promocije branda Organizatora – “Radenska”, i to na:

 1. web stranici www.trojceki.hr
 2. Facebook stranici
 3. U digitalnim i tiskanim medijima
 4. Na mjestima prodaje

Promotivna kampanja traje od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine u 23:59 sati i provodi se na području Republike Hrvatske.

Sve prijave se vrše isključivo putem web stranice www.trojceki.hr, a svaka prijava zaprimljena nakon 31. prosinca 2022. godine neće se razmatrati od strane Organizatora.

Članak 3

PRAVO SUDJELOVANJA 

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja u Promotivnoj kampanji u daljnjem će se tekstu nazivati Sudionik.

Pravo sudjelovanja u Promotivnoj kampanji imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje su u razdoblju od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine postale roditelji trojki.

Pravo sudjelovanja u Promotivnoj kampanji imaju i trudnice koje nose trojke, još za vrijeme trajanja trudnoće, pod uvjetom da je termin poroda unutar navedenog razdoblja trajanja Promotivne kampanje i da imaju medicinsku dokumentaciju iz koje nedvojbeno proizlazi da nose trojke. Navedena medicinska dokumentacija mora biti ovjerena od strane liječnika 45 ili manje dana prije predviđenog termina poroda. Trudnice ili osobe koje one ovlaste, dar mogu preuzeti uz predočenje osobne iskaznice i navedene liječničke dokumentacije, najranije dva tjedna prije predviđenog termina poroda.

Sudjelovanjem u ovoj Promotivnoj kampanji, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 4

FOND DAROVA

Svaki Sudionik koji ima pravo sudjelovati u ovoj Promotivnoj kampanji i koji ispuni online prijavu za sudjelovanje u Promotivnoj kampanji, objavljenu na web stranici www.trojceki.hr, pa isti od strane Organizatora bude utvrđen da udovoljava uvjetima Promotivne kampanje, dobit će Per Perego Triplette Titania kolica i komplet od 3 autosjedalice Prima Viago SL LUX.

Sudionik Promotivne kampanje koji udovoljava uvjetima Promotivne kampanje ne može zahtijevati dar u većim količinama ili drugačiji dar od onog koji je naveden u ovim Pravilima od strane Organizatora.

Jedan Sudionik tijekom trajanja Promotivne kampanje može dobiti isključivo jedan dar. U slučaju prijave više Sudionika za iste trojke, dar će dobiti prvi prijavljeni Sudionik koji ispuni važeću prijavu.

Sudionici ne mogu dar zamijeniti za novac niti ga prenijeti na neku drugu osobu.

Članak 5

KAKO SUDJELOVATI U PROMOTIVNOJ KAMPANJI 

Za sudjelovanje u Promotivnoj kampanji potrebno je ispuniti online prijavu na web stranici www.trojceki.hr.

Koraci Sudionika koji želi sudjelovati u Promotivnoj kampanji su sljedeći:

 1. Posjetiti web stranicu: www.trojceki.hr;
 2. Prijaviti se ispunjavanjem online prijave, što uključuje:
  1. Unošenje osobnih podataka Sudionika koji su na web stranici navedeni kao obavezni;
  2. Unošenje podataka o djeci Sudionika koji su na web stranici navedeni kao obavezni;
  3. Potvrdu Sudionika da su uneseni podaci točni, ispravni i istiniti;
  4. Potvrdu Sudionika da se njegovi osobni podaci i podaci njegove djece mogu prikupljati, obrađivati i koristiti od strane Organizatora isključivo za potrebe ove Promotivne kampanje;
  5. Slanje prijave. 

Organizator će pregledati sve zaprimljene prijave bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 radna dana zaprimljene online prijave Sudionika.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljenog Sudionika ako:

 • Sudionik ne poštuje ova Pravila;
 • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 15 dana od poslanog prvog emaila Sudioniku;
 • Sa Sudionikom iz bilo kojeg drugog razloga nije moguće stupiti u kontakt;
 • Sudionik stavi na raspolaganje netočne, lažne ili nepotpune svoje osobne podatke ili osobne podatke svoje djece ili bilo koje druge podatke;

Za vrijeme trajanja Promotivne kampanje, ukoliko isti Sudionik unese više prijava, važeća je samo prva podnesena prijava te ostale time postaju nevažeće.

Članak 6

PROVJERA UDOVOLJAVANJA UVJETIMA PROMOTIVNE KAMPANJE

Dokumenti potrebni za provjeru udovoljava li Sudionik uvjetima ove Promotivne kampanje biti će zatraženi putem maila od strane predstavnika Organizatora Promotivne Kampanje, koji će ih kontaktirati u roku od 3 radna dana nakon podnošenja online prijave.

Načini verifikacije prijave, odnosno provjere udovoljava li Sudionik uvjetima Promotivne kampanje su sljedeći:

 1. za roditelje trojki rođenih tijekom 2022. godine, autentičnost podataka o rođenju djeteta utvrđivat će se uvidom u rodne listove prijavljenih trojki koje Organizator ili predstavnik Organizatora može zatražiti na uvid putem emaila;

Pravovaljanima će se smatrati samo prijave s točnim i istinitim podacima te podacima koji su uneseni u skladu s ovim Pravilima.

Članak 7

OBJAVA DOBITNIKA

Imena Sudionika koji su ostvarili pravo na dar Organizatora (dalje: Dobitnik dara) neće biti javno objavljeni na službenim internet stranicama na kojima je Promotivna kampanja službeno objavljena niti na društvenim mrežama, nego će isti biti osobno obavješteni o pravu na dar od strane Organizatora.

Osobni podaci svih Sudionika čuvat će se do 31. prosinca 2022. godine, osim ako Sudionik ne zatraži ranije brisanje vlastitih podataka i podataka o djeci.

Članak 8

ISPORUKA I PREUZIMANJE DARA

Nakon validacije ispravnosti prijave od strane Organizatora, Dobitniku će dar biti uručen sukladno dogovoru predstavnika Organizatora i Dobitnika dara i to na području Grad Zagreba.

Ukoliko se Dobitnik dara ne pojavi na dogovoreno uručenje dara, ista će se vratiti u skladište Organizatora, gdje će Dobitnik dara moći sam preuzeti dar u roku od mjesec dana od dana neuspjelog pokušaja dostave. Nakon isteka tog roka, dar više neće biti dostupna za preuzimanje te ga zadržava Organizator.

U iznimnom slučaju (viša sila, nemogućnost uspostave kontakta s Dobitnikom dara i drugi slučajevi), Organizator može odlučiti uručiti dar i u kasnijem roku, o čemu će Dobitnik dara biti pravovremeno obaviješten.

Članak 9

POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne, nepotpuno ispunjene online prijave ili prijave u kojima su navedeni netočni podaci, nevažeće su i ne daju pravo ni na kakav dar. Više Sudionika s identičnim osobnim podacima ili podacima za iste trojke, smatrat će se jednim Sudionikom te će u slučaju regularne prijave imati pravo na samo jedan dar, koji će dobiti Sudionik koji se prvi prijavio s važećim podacima na www.trojceki.hr.

Članak 10

PUBLICITET

Facebook je javni prostor i objava bilo kakvog sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih Sudionika Promotivne kampanje, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Promotivne kampanje objave bilo kakav sadržaj/fotografije na Facebooku i/ili web stranicama Organizatora, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Organizator upozorava Sudionike Promotivne kampanje da svoje osobne podatke i osobne podatke svoje djece ne objavljuju na javnoj stranici Facebook, već da isključivo putem online obrasca na web stranici www.trojceki.hr ili direktno organizatoru putem emaila, ako ih zatrazi dokumete sukladno ovim Pravilima, a u svrhu provjere istonitosti podataka.

Ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Facebook i web stranicama Organizatora (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), smatrat će se da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.

Organizator će za interne potrebe fotografirati preuzimanje dara. Za potrebe objavljivanja fotografija na službenim web stranicama i profilima društvenih mreža Organizatora, prvotno će tražiti pisano odobrenje Dobitnika dara za objavljivanje istih uz točno navođenje medija na kojima će iste biti objavljene. Dobitnik dara ima pravo odbiti dati pisano odobrenje za korištenje fotografija u navedene svrhe u kojem slučaju ih Organizator neće upotrijebiti.

Članak 11

VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA

Organizator prikuplja osobne podatke Sudionika i njihove djece, na temelju kojih ocjenjuje ispunjava li pojedini Sudionik uvjete za dodjeljivanje dara Organizatora. Kada se Sudionik uključi u Promotivnu kampanju, Organizator može zatražiti od Sudionika da mu stavi na raspolaganje sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime Sudionika;
 2. Email adresa Sudionika;
 3. Kontakt telefon Sudionika;
 4. Adresu sudionika na kojoj je prijavljen (ulica, kućni broj, grad);
 5. Ime i prezime svakog djeteta Sudionika;
 6. OIB ili rodni list svakog djeteta Sudionika;
 7. Datum rođenja djece Sudionika, odnosno datum kada su trojke rođene;
 8. Podaci o mirovinskom stupu Dobitnika dara.

Organizator će navedene osobne podatke koristiti u svrhu:

 1. Provjere autentičnosti rođenja djece Sudionika; 
 2. Kontaktiranja Dobitnika dara radi dogovora oko preuzimanja, odnosno isporuke dara;
 3. Dostavljanja dara Dobitniku dara;
 4. Obračuna drugog dohotka za primitak dara u naravi.

Prilikom popunjavanja online obrasca, Sudionik Promotivne kampanje označavanjem ostavljenog polja daje svoju izričitu suglasnost da Organizator prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke i osobne podatke njegove djece, a koje je Sudionik popunjavanjem online obrasca sam stavio na raspolaganje Organizatoru Promotivne kampanje te da iste Organizator koristi isključivo za potrebe ove Promotivne kampanje u svrhe navedene ovim člankom.

Organizator će osobne podatke Sudionika i njihove djece koristiti isključivo za potrebe ove Promotivne kampanje u svrhe navedene ovim člankom.

Organizator će se prilikom prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podatak Sudionika pridržavati važećih hrvatskih i europskih propisa.
Sve osobne podatke koje Organizator prikuplja tijekom ove Promotivne kampanje, Organizator će čuvati do 31. prosinca 2022. godine, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje svojih osobnih podataka i osobnih podataka svoje djece i prije toga roka.

Sudionik može u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka koji se odnose na njega i na njegovu djecu, pri čemu prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Promotivnoj kampanji.

Članak 12

PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Za sva pitanja glede prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka Sudionika, Sudionik Promotivne kampanje može se putem maila obratiti na [email protected] te ima pravo:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio;
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio;
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je organizator pohranio;
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja koje je organizator pohranio, a po kojem zahtjevu je Organizator dužan postupiti ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka, ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način;
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i koje obrađuje.
Članak 13

OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA

Organizator neće prikupljene osobne podatke dijeliti s drugim stranama, osim s povezanim društvima preko kojih Organizator pruža određene usluge u okviru ove Promotivne kampanje. Treća strana provodi u ime Organizatora i za njezin račun određene aktivnosti kao što su slanje i distribucija administrativnih i promotivnh poruka emailom i organizacija isporuke dara.

Organizator ne odgovara za otkrivanje prikupljenih osobnih podataka kada je na to obvezan na temelju zakona ili sudskoga naloga.

Članak 14

NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA/PODATAKA 

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem emaila na adresu [email protected], u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i email adresu te koje informacije želi nadopuniti ili ispraviti.

Članak 15

ZAŠTITA PODATAKA

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka te uključenje zaštitnih mjera u obradu te za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Organizator tehničkim i organizacijskim mjerama osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Ta se obveza primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Točnije, takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.trojceki.hr ili s nje te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 16

PRAĆENJE PODATAKA

Ako to Sudionik dopusti, Organizator je ovlašten pohranjivati na računalu Sudionika „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o Sudioniku, a koji se koriste radi uštede vremena korisnika za vrijeme korištenja internetske stranice www.trojceki.hr te radi praćenja i usmjeravanja korisnikovih interesa s ciljem pružanja prilagođenih usluga. Ako obradu osobnih podataka bude provodila druga fizička ili pravna osoba u ime Organizatora, Organizator će se koristiti jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i da se njome osigurava zaštita prava Sudionika. Organizator se koristi uslugama trećih strana za oglašavanje. Kao dio njihove usluge, treće strane mogu staviti odvojene „kolačiće“ na računalo Sudionika, nad kojima Organizator nema kontrolu ili pristup. Sudionik može urediti postavke preglednika kako bi odbio „kolačiće“, i u tom se slučaju može dogoditi da dijelovi internetske stranice www.trojceki.hr možda neće pravilno funkcionirati. Organizator, vodeći računa o zaštiti prava Sudionika, može upotrebljavati i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe internetskih stranica i promotivnih akcija te može dopustiti trećim stranama korištenje ove metode u ime Organizatora.

Članak 17

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA 

Ova pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na stranici www.trojceki.hr. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 18

PLAĆANJA

Sudionik Promotivne kampanje snosi troškove puta do zakazanog mjesta gdje će preuzeti dar na području Grada Zagreba.

Članak 19

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika kampanje, spor će se nastojati riješiti mirnim putem. Ukoliko nije moguće spor riješiti mirnim putem, sudionici spora obratit će se stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.

Članak 20

MOGUĆNOST PREKIDA PROMOTIVNE KAMPANJE

Organizator zadržava pravo prekida Promotivne kampanje u slučaju nastanka okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U tom se slučaju Organizator oslobađa se svih mogućih obveza prema Sudioniku.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga, koji ne ovise o Organizatoru.

Sudionik koji sudjeluje u Promotivnoj kampanji prihvaća sva prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 21

IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Promotivne kampanje, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom izmijenjenih Pravila na web stranici www.trojceki.hr.

Članak 22

SLUŽBENA PRAVILA PROMOTIVNE KAMPANJE

Službena pravila ove promotivne kampanje bit će dostupna na web stranici www.trojceki.hr.